Language of document :

Tožba, vložena 25. septembra 2017 – Evropska komisija/Kraljevina Beligija

(Zadeva C-564/17)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija

Predlogi tožeče stranke

ugotovi naj se, da Kraljevina Belgija s tem, da najkasneje do 25. decembra 2013 ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici1 ali s tem da teh določb nikakor ni sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 16(1) navedene direktive;

Kraljevini Belgiji naj se v skladu s členom 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v znesku 70.828,80 EUR na dan od datuma razglasitve sodbe v tej zadevi zaradi neizpolnitve obveznosti sporočitve ukrepov prenosa Direktive 2011/98/EU;

Kraljevini Belgiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Države članice so morale na podlagi člena 16(1), prvi pododstavek, Direktive 2011/98/EU sprejeti nacionalne ukrepe, potrebne za prenos obveznosti te direktive najpozneje do 25. decembra 2013. Ker Belgija ni sporočila celotnega prenosa direktive, je Komisija vložila tožbo pri Sodišču.

Komisija v tožbi predlaga, naj se Kraljevini Belgiji naloži dnevna denarna kazen 70.828,80 EUR. Znesek dnevne denarne kazni je bil izračunan ob upoštevanju teže, trajanja, kršitve in odvračalnega učinka na podlagi plačilne sposobnosti države članice.

____________

1 UL L 343, str. 1.