Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 4. veljače 2019. – Europska komisija protiv Kraljevine Belgije, koju podupiru: Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Irska, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Talijanska Republika, Republika Latvija, Republika Litva, Mađarska

(predmet C-564/17)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 328, 13. 11. 2017.