Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 4. februára 2019 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo, ktoré v konaní podporuje: Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Talianska republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarsko

(vec C-564/17)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 328, 13.11.2017.