Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 4. februarja 2019 – Evropska komisija/Kraljevina Belgija, ob intervenciji: Zvezne republike Nemčije, Republike Estonije, Irske, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Republike Latvije, Republike Litve, Madžarske

(Zadeva C-564/17)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 328, 13.11.2017.