Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 4 februari 2019 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien, med stöd av: Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Ungern

(Mål C-564/17)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på domstolen har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 328, 13.11.2017.