Language of document :

Recurs introdus la 6 iulie 2018 de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 26 aprilie 2018 în cauza T-554/14 P, Messi Cuccittini/EUIPO - J-M.-E.V. e hijos

(Cauza C-449/18 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurent: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Celelalte părți din procedură: Lionel Andrés Messi Cuccittini și J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Concluziile recurentei

anularea hotărârii atacate;

obligarea reclamantului în fața Tribunalului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

EUIPO consideră că hotărârea atacată ar trebui să fie anulată întrucât Tribunalul a încălcat articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene pentru următoarele motive:

Tribunalul a comis o eroare de drept atunci când a examinat similitudinea conceptuală a semnelor întrucât a luat în considerare numai percepția unei părți semnificative a publicului relevant și nu a stabilit relevanța restului publicului relevant, pentru care diferența conceptuală a mărcilor nu poate neutraliza similitudinea vizuală sau fonetică a acestora.

În consecință, Tribunalul a comis o eroare de drept atunci când a exclus existența unui risc de confuzie cu privire la temeiul percepției conceptuale pe care o are o „parte semnificativă” a publicului față de mărcile în litigiu, în loc să evalueze dacă există riscul de confuzie menționat în cazul unei părți care nu poate fi neglijată a publicului relevant, astfel cum impune jurisprudența.

____________