Language of document : ECLI:EU:C:2020:722


 


 Presuda Suda (deseto vijeće) od 17. rujna 2020. – EUIPO/Messi Cuccittini

(spojeni predmeti C-449/18 P i C-474/18 P)(1)

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 8. stavak 1. točka (b) – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije MESSI – Raniji verbalni žigovi Europske unije MASSI – Djelomično odbijanje registracije”

1.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost predmetnih žigova – Kriteriji za ocjenu

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 45.-47.)

2.      Žalba – Razlozi – Pogrešna ocjena činjenica i dokaza – Nedopuštenost – Nadzor Suda nad ocjenom činjenica i dokaza – Isključenje osim u slučaju iskrivljavanja

(čl. 256. st. 1. UFEU-a; Statut Suda Europske unije, čl. 58. st. 1.)

(t. 55.)

3.      Žig Europske unije – Postupovne odredbe – Ispitivanje činjeničnog stanja po službenoj dužnosti – Doseg – Obveza dokazivanja točnosti opće poznatih činjenica – Nepostojanje – Osporavanje pred Općim sudom – Nadzor koji Sud vrši nad ocjenom Općeg suda o tome jesu li činjenice općepoznate – Isključenje osim u slučaju iskrivljavanja

(čl. 256. st. 1. UFEU-a; Statut Suda Europske unije, čl. 58. st. 1.)

(t. 57.)

4.      Žig Europske unije – Žalbeni postupak – Tužba pred sudom Unije – Nadležnost Općeg suda – Nadzor zakonitosti odluka žalbenog vijeća – Preispitivanje činjeničnih okolnosti u svjetlu dokaza koji prethodno nisu izloženi pred tijelima Ureda – Isključenost – Argumenti koji se odnose na općepoznate činjenice – Uključenost

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 65.)

(t. 71.-73.)

5.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost predmetnih žigova – Sposobnost konceptualnih razlika da ponište vizualne i fonetske sličnosti – Pretpostavke

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 84.-87.)

Izreka

1.

Žalbe se odbijaju.

2.

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) snosit će, osim vlastitih, i troškove Lionela Andrésa Messija Cuccittinija u predmetu C 449/18 P.

3.

J.M. E.V. e hijos SRL snosit će, osim vlastitih, i troškove Lionela Andrésa Messija Cuccittinija i Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u predmetu C 474/18 P.


1SL C 392, 29. 10. 2018.