Language of document : ECLI:EU:C:2020:722


 


 A Bíróság (tizedik tanács) 2020. szeptember 17i ítélete
EUIPO kontra Messi Cuccittini

(C449/18. P. és C474/18. P. sz. egyesített ügyek)(1)

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – 207/2009/EK rendelet – A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja – Felszólalási eljárás – A MESSI európai uniós ábrás védjegy bejelentése – MASSI korábbi európai uniós szóvédjegyek – A lajstromozás részbeni megtagadása”

1.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – Az érintett védjegyek hasonlósága – Értékelési szempontok

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 45–47. pont)

2.      Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A tények és a bizonyítékok értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 55. pont)

3.      Európai uniós védjegy – Eljárási rendelkezések – A tények hivatalból történő vizsgálata – Terjedelem – Közismert tények helytállóságának bizonyítására vonatkozó kötelezettség – Hiány – A Törvényszék előtti vitatás – A Törvényszék tények közismert jellegére vonatkozó értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 57. pont)

4.      Európai uniós védjegy – Jogorvoslati eljárás – Az uniós bírósághoz benyújtott kereset – A Törvényszék hatásköre – A fellebbezési tanácsok határozatai jogszerűségének felülvizsgálata – A tényállási körülményeknek az EUIPO fórumai előtt korábban be nem mutatott bizonyítékokat figyelembe vevő, újbóli vizsgálata – Kizártság – Közismert tényekkel kapcsolatos érvek – Bennfoglaltság

(207/2009 tanácsi rendelet, 65. cikk)

(lásd: 71–73. pont)

5.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – Az érintett védjegyek hasonlósága – A fogalmi eltéréseknek a vizuális és hangzásbeli hasonlóságok semlegesítésére való alkalmassága – Feltételek

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 84–87. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezéseket elutasítja.

2)

A C‑449/18. P. sz. ügyben az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) viseli, saját költségein felül, a Lionel Andrés Messi Cuccittini részéről felmerült költségeket.

3)

A C‑474/18. P. sz. ügyben a J. M. E. V. e hijos SRL viseli, saját költségein felül, a Lionel Andrés Messi Cuccittini és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) részéről felmerült költségeket.


1 HL C 392., 2018.10.29.