Language of document : ECLI:EU:C:2020:722


 


 2020 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas
EUIPO /  Messi Cuccittini

(Sujungtos bylos C449/18 P ir C474/18 P)(1)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo MESSI paraiška – Ankstesni žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai MASSI – Dalinis atsisakymas registruoti“

1.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Nagrinėjamų prekių ženklų panašumas – Vertinimo kriterijai

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 45–47 punktus)

2.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 55 punktą)

3.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Procedūros nuostatos – Faktinių aplinkybių nagrinėjimas „ex officio“ – Apimtis – Pareiga nustatyti žinomų faktų teisingumą – Nebuvimas – Ginčijimas Bendrajame Teisme – Teisingumo Teismo atliekama Bendrojo Teismo atlikto žinomų faktų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 57 punktą)

4.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Apskundimo procedūra – Ieškinys Sąjungos teisme – Bendrojo Teismo jurisdikcija – Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo kontrolė – Faktinių aplinkybių vertinimas iš naujo, atsižvelgiant į įrodymus, anksčiau nepateiktus Tarnybos padaliniams – Netaikymas – Argumentai, kuriuose nurodyti žinomi faktai – Įtraukimas

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnis)

(žr. 71–73 punktus)

5.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Nagrinėjamų prekių ženklų panašumas – Konceptualių skirtumų galėjimas neutralizuoti vaizdinius ir fonetinius panašumus – Sąlygos

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 84–87 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinius skundus.

2.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) padengia savo ir Lionel Andrés Messi Cuccittini bylinėjimosi išlaidas, patirtas byloje C‑449/18 P.

3.

J.M.‑E.V. e hijos SRL padengia savo, Lionel Andrés Messi Cuccittini ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) bylinėjimosi išlaidas, patirtas byloje C‑474/18 P.


1 OL C 392, 2018 10 29.