Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 17 septembrie 2020 – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)/Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) și J.M.-E.V. e hijos SRL/Lionel Andrés Messi Cuccittini, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (C-474/18 P)

(Cauzele conexate C-449/18 P și C-474/18 P)1

[Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene MESSI – Mărcile Uniunii Europene verbale anterioare MASSI – Refuz parțial al înregistrării]

Limba de procedură: spaniola

Părțile

(Cauza C-449/18 P)

Recurent: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (reprezentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Celelalte părți din procedură: Lionel Andrés Messi Cuccittini (reprezentanți: J.‑Y. Teindas Maillard și J.-B. Devaureix, avocați), J.M.‑E.V. e hijos SRL (reprezentanți: J. Güell Serra și R. Gimeno-Bayón Cobos, avocați)

(Cauza C-474/18 P)

Recurentă: J.M.-E.V. e hijos SRL (reprezentanți: J. Güell Serra și R. Gimeno-Bayón Cobos, avocați)

Celelalte părți din procedură: Lionel Andrés Messi Cuccittini (reprezentanți: J.-Y. Teindas Maillard și J.-B. Devaureix, avocați), Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (reprezentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Dispozitivul

Respinge recursurile.

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de domnul Lionel Andrés Messi Cuccittini în cauza C-449/18 P.

J.M.-E.V. e hijos SRL suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de domnul Lionel Andrés Messi Cuccittini și de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în cauza C-474/18 P.

____________

1     JO C 392, 29.10.2018.