Language of document :

Жалба, подадена на 28 януари 2021 г. от Topcart GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 18 ноември 2020 г. по дело T-378/20 — Topcart/EUIPO

(Дело C-49/21 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Topcart GmbH (представител: M. Hoffmann, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Carl International

С определение от 12 май 2021 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и определи жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________