Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 23.11.2012 – Vacarescu v. komissio

(Asia F-122/11)

(Henkilöstö – Myöhästyminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Dragos-Lucian Vacarescu (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja R.-C. Radu)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus komission sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajalle jätettiin myöntämättä päivärahat, joihin hänellä olisi ollut oikeus henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Määräysosa

Kanne hylätään.

Dragos-Lucian Vacarescu vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.