Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 4-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-119/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. §-a – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél, amelyet az ügyvéd aláírásbélyegzőjével vagy az aláírás más többszörözési módja segítségével írtak alá – A kereset elkésettsége)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és J. Baquero Cruz, meghatalmazotti minőségben, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság hallgatólagos határozatának megsemmisítése, amely elutasította a felperesnek egyrészt az abból eredően állítólagosan elszenvedett károk megtérítése iránti kérelmét, hogy a Bizottság alkalmazottai behatoltak luandai szolgálati lakásába 2002. március 14-én, 16-án és 19-én, másrészt pedig az ezen alkalommal készített fényképfelvételek átadása és az ezen eseményre vonatkozó valamennyi dokumentum megsemmisítése iránti kérelmét.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 25., 2012.1.28., 71. o.