Language of document :

Personaldomstolens beslut (ensamdomare) av den 4 juni 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-119/11)(1 )

(Personalmål – Artikel 34.1 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts via telefax inom fristen för ingivande och som har undertecknats med hjälp av en stämpel eller någon annan metod för återgivande av advokatens namnteckning – Ansökan som ingetts för sent)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att avslå sökandens begäran att kommissionen dels ska ersätta den skada som sökanden lidit på grund av att företrädare för kommissionen tog sig in i hans tjänstebostad i Luanda den 14, 16 och 19 mars 2002, dels överlämna de fotografier som togs vid det tillfället och förstöra alla handlingar som rör denna händelse

Avgörande

Talan ska ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 )    EUT C 25, 28.1.2012, s. 71.