Language of document :

Kanne 28.11.2011 – ZZ v. komissio

(Asia F-125/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajaja S. Rodrigues ja asianajaja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajaa ei hyväksytä arviointivaiheeseen kilpailussa EPSO/AST/111/10.

Vaatimukset

Päätös, jolla kantajalle ei anneta oikeutta osallistua kilpailun EPSO/AST/111/10 – Sihteerit palkkaluokassa AST 1 – arviointivaiheeseen, on kumottava.

Kantaja on otettava uudelleen mukaan mainitun kilpailun mukaiseen palvelukseenottomenettelyyn järjestämällä tarvittaessa uusi arviointi.

EPSO:a on joka tapauksessa vaadittava esittämään sen hallussa olevat tiedot kaikkien hakijoiden d) ja e) kokeessa saamista tuloksista.

Toissijaisesti, jos pääasiallista vaatimusta ei hyväksytä, mitä ei pidä tehdä, kantajalle on maksettava väliaikaisesti kohtuulliseksi arvioitu summa 50 000 euroa.

Kantajalle on joka tapauksessa maksettava korvauksena henkisestä kärsimyksestä väliaikaisesti kohtuulliseksi arvioitu summa 50 000 euroa.