Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 30. septembri 2013. aasta otsus – Possanzini versus Frontex

(kohtuasi F-124/11)1

(Avalik teenistus – Frontexi töötajad – Ajutine teenistuja – Karjääriarengu aruanne, mis sisaldab kinnitaja negatiivset hinnangut, millest asjaomasele isikule ei teatatud – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Kinnitaja arvamusel põhinev otsus – Kaitseõigused – Rikkumine – Rahaline vaidlus – Kohtu täielik pädevus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Daniele Possanzini (Pisa, Itaalia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) (esindajad: S. Vuorensola ja H. Caniard, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

Nõue tühistada hageja ajutise teenistuja lepingu pikendamise otsuse tühistanud otsus.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektori 28. märtsi 2011. aasta otsus mitte pikendada Daniele Possanzini ajutise teenistuja lepingut.

Mõista Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuurilt Daniele Possanzini kasuks välja kahjuhüvitis 5000 eurot.

Jätta Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Daniele Possanzini kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 25, 28.1.2012, lk 72.