Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 30. ožujka 2013. – Possanzini protiv Frontexa

(Predmet F-124/11)1

(Javna služba – Osoblje Frontexa – Član privremenog osoblja – Izvješće o razvoju karijere koje sadrži negativne ocjene ocjenjivača koje nisu bile priopćene zainteresiranoj osobi – Neproduljenje ugovora na određeno vrijeme – Odluka utemeljena na mišljenju ocjenjivača – Prava na obranu – Povreda –Spor novčane prirode – Neograničena nadležnost)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Daniele Possanzini (Pisa, Italija) (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) (zastupnici: S. Vuorensola i H. Caniard, agenti, uz asistenciju D. Waelbroecka i A. Durona, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o opozivu odluke o produljenju tužiteljevog ugovora člana privremenog osoblja.

Izreka presude

Poništava se odluka od 28. ožujka 2011. o neproduljenju ugovora člana privremenog osoblja D. Possanzinija koju je donio izvršni direktor Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije.Nalaže se Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije isplatiti D. Possanziniju iznos od 5.000 EUR na ime naknade štete. Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova D. Possanzinija.