Language of document : ECLI:EU:F:2013:35

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a doua)

13 martie 2013

Cauza F‑125/11

Isabel Mendes

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Concurs general – Neadmitere la examenele de evaluare – Obligația administrației de a interpreta reclamațiile într‑un spirit de deschidere – Modificare a anunțului pentru ocuparea unui post vacant după organizarea testelor de acces – Principiul încrederii legitime – Securitate juridică”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabilă Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care doamna Mendes solicită, pe de o parte, anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AST/111/10 de a nu admite participarea sa la examenele de evaluare și, pe de altă parte, obligarea Comisiei Europene la repararea prejudiciului pe care l‑ar fi suferit ca urmare a acestei decizii

Decizia: Anulează decizia comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AST/111/10 din 7 aprilie 2011 de neadmitere a reclamantei la examenele de evaluare. Obligă Comisia Europeană la plata către reclamantă a sumei de 2 000 de euro. Respinge în rest acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Acțiune introdusă de funcționari – Reclamație administrativă prealabilă – Noțiune – Calificare care ține de aprecierea instanței

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2)]

2.      Acțiune introdusă de funcționari – Reclamație administrativă prealabilă – Identitate de obiect și de cauză – Obligația administrației de a interpreta reclamațiile într‑un spirit de deschidere

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

3.      Funcționari – Concurs pe bază de dosare și de examene – Condiții de reușită – Stabilire prin anunțul de concurs – Modificare a anunțului de concurs după organizarea testelor de acces care are ca efect diminuarea șanselor de succes ale candidaților la acestea – Încălcarea principiului protecției încrederii legitime

[Statutul funcționarilor, anexa III, art. 1 alin. (1) lit. (e)]

4.      Funcționari – Concurs pe bază de dosare și de examene – Condiții de reușită – Stabilire prin anunțul de concurs – Modificare a anunțului de concurs după organizarea testelor de acces care are ca efect diminuarea șanselor de succes ale candidaților la acestea – Încălcarea principiului securității juridice

[Statutul funcționarilor, anexa III, art. 1 alin. (1) lit. (e)]

5.      Funcționari – Principii – Proporționalitate – Întindere – Invocare ca justificare a unei măsuri contrare principiului protecției încrederii legitime – Excludere

1.      Calificarea juridică exactă a unei scrisori sau a unei note ține numai de aprecierea instanței, iar nu de voința părților. Constituie o reclamație, în sensul articolului 90 alineatul (2) din statut, scrisoarea prin care un funcționar, fără a solicita în mod expres retragerea deciziei în cauză, își exprimă în mod clar intenția de a contesta decizia care îl lezează. În acest sens, conținutul actului prevalează asupra formei.

(a se vedea punctele 33 și 34)

Trimitere la:

Curte: 29 iunie 2000, Politi/Fundația Europeană pentru Formare Profesională, C‑154/99 P, punctul 16

Tribunalul de Primă Instanță: 14 iulie 1998, Brems/Consiliul, T‑219/97, punctul 45 și jurisprudența citată; 16 februarie 2005, Reggimenti/Parlamentul European, T‑354/03, punctul 43

2.      Procedura precontencioasă, în cadrul căreia părțile interesate pot să acționeze fără asistența unui avocat, are un caracter neoficial și, în consecință, administrația nu trebuie să interpreteze reclamațiile în mod restrictiv, ci, dimpotrivă, trebuie să le examineze într‑un spirit de deschidere.

(a se vedea punctul 35)

Trimitere la:

Curte: 14 martie 1989, Del Amo Martinez/Parlamentul European, 133/88, punctul 11

Tribunalul de Primă Instanță: 21 octombrie 2004, Schumann/Comisia, T‑49/03, punctul 39

3.      Modificarea regulilor referitoare la baremele testelor prevăzute în anunțul de concurs este de natură să afecteze șansele persoanei interesate de a fi înscrisă pe lista candidaților admiși la examenele de evaluare, în măsura în care o astfel de schimbare poate avea ca efect o creștere a numărului de candidați care au obținut punctajul minim la teste, reducând, în consecință, șansele acesteia de a se regăsi printre cei mai buni candidați. În această privință, aplicarea rectificării anunțului de concurs după organizarea testelor de acces nu respectă asigurările care îi erau furnizate prin anunțul de concurs și, prin urmare, încalcă principiul protecției încrederii legitime.

Astfel, este necesar să amintim că examenele cu caracter comparativ sunt prin definiție examene în care performanțele fiecărui candidat sunt apreciate în funcție de performanțele celorlalți, astfel încât numărul de candidați admiși la aceste examene poate să aibă un impact asupra aprecierilor realizate de comisia de evaluare cu privire la candidați. Aceste aprecieri reflectă judecata de valoare privind prestația unui candidat prin raportare la prestațiile celorlalți candidați. Rezultă că, cu cât este mai mare numărul de candidați la acest tip de examene, cu atât este mai important nivelul cerințelor comisiei de evaluare cu privire la aceștia.

(a se vedea punctele 64, 65, 70 și 84)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 5 martie 2003, Staelen/Parlamentul European, T‑24/01, punctul 57

4.      Principiul securității juridice are rolul de a garanta previzibilitatea situațiilor și a raporturilor juridice aflate sub incidența dreptului Uniunii. Or, deși, ca regulă generală, acest principiu se opune ca punctul de pornire al aplicării în timp a unui act al instituțiilor Uniunii să fie stabilit la o dată anterioară publicării sale, situația se prezintă diferit, cu titlu excepțional, în cazul în care scopul care trebuie atins impune acest lucru și încrederea legitimă a persoanelor interesate este respectată în mod corespunzător. Aceste condiții nu sunt îndeplinite în cazul unei rectificări a unui anunț de concurs care modifică baremele testelor de acces la concursul menționat după desfășurarea acestora.

Desigur, în cazul în care autoritatea împuternicită să facă numiri descoperă, după publicarea unui anunț de concurs, că condițiile impuse erau mai severe decât cele cerute de nevoile serviciului, aceasta poate fie să continue procedura recrutând, după caz, un număr de mai mic de candidați care au reușit la concurs decât cel prevăzut inițial, fie să reînceapă procedura de concurs prin retragerea anunțului de concurs inițial și prin înlocuirea acestuia cu un anunț corectat. Totuși, adoptarea unei rectificări a anunțului de concurs după desfășurarea anumitor examene nu poate fi considerată ca echivalentă cu aceste soluții.

(a se vedea punctele 71-73, 76 și 77)

Trimitere la:

Curte: 15 septembrie 2005, Irlanda/Comisia, C‑199/03, punctul 69

Tribunalul de Primă Instanță: 2 octombrie 1996, Vecchi/Comisia, T‑356/94, punctul 56

Tribunalul Uniunii Europene: 10 noiembrie 2010, OAPI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, punctul 48 și jurisprudența citată

5.      Potrivit principiului proporționalității, care face parte dintre principiile generale ale dreptului Uniunii, legalitatea unei măsuri adoptate de o instituție a Uniunii este subordonată condiției că, atunci când este posibilă alegerea între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puțin constrângătoare, iar inconvenientele cauzate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopurile vizate. Cu toate acestea, considerații privind proporționalitatea unei măsuri nu pot justifica adoptarea unui act care încalcă principiul protecției încrederii legitime, cum ar fi modificarea anunțului de concurs după desfășurarea testului de acces, înțelegându‑se că principiul proporționalității este aplicabil numai atunci când există posibilitatea de a alege între mai multe măsuri adecvate.

(a se vedea punctul 83)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Schumann/Comisia, citată anterior, punctul 52

Tribunalul Funcției Publice: 30 septembrie 2010, Torijano Montero/Consiliul, F‑76/05, punctul 81 și jurisprudența citată