Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-31 ta’ Marzu 2014 – BO vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-121/11)1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

____________

1    ĠU C 25, 28.01.2012, p. 72.