Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 31. marca 2014 – BO/Komisia

(vec F-121/11)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012, s. 72.