Language of document :

Acțiune introdusă la 3 martie 2011 - ZZ/Consiliul

(Cauza F-23/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: E. Boigelot și S. Woog, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Consiliului de a nu îl include pe reclamant pe lista funcționarilor promovați la gradul AST 9 în cadrul exercițiului de promovare 2010 și repararea prejudiciului moral suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Consiliului, publicată la 21 mai 2010 prin comunicarea către personal nr. 82/10, de a nu îl include pe reclamant pe lista funcționarilor promovați de la gradul AST 8 la gradul AST 9 în cadrul exercițiului de promovare 2010;

ca urmare a acestei anulări, realizarea unei noi examinări comparative a meritelor reclamantului și ale celorlalți candidați în cadrul exercițiului de promovare 2010 și promovarea reclamantului la gradul AST 9, suplimentar față de numărul celor promovați, cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2010, cu plata de dobânzi pentru întârzierile la plata salariului, la rata stabilită de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, începând cu 1 ianuarie 2010, majorată cu două puncte, fără a pune totuși în discuție promovarea celorlalți funcționari promovați;

în subsidiar, dacă Tribunalul ar trebui să aprecieze că promovarea reclamantului la gradul AST 9 nu poate avea loc retroactiv, suplimentar față de numărul celor promovați, anularea atât a deciziei de a nu îl include pe reclamant pe lista funcționarilor promovați de la gradul AST 8 la gradul AST 9 în cadrul exercițiului de promovare 2010, cât și a deciziilor de promovare care au stat la baza întocmirii listei funcționarilor promovați la gradul AST 9, publicată la 21 mai 2010;

ca ultim subsidiar, dacă Tribunalul ar trebui să aprecieze că anularea deciziilor de promovare solicitată cu titlu subsidiar ar constitui o sancțiune excesivă pentru nelegalitatea constatată, obligarea Consiliului la plata unei indemnizații care să acopere prejudiciul adus carierei care rezultă din întârzierea la promovare între 1 ianuarie 2010 și data la care se acordă promovarea;

obligarea Consiliului la plata către reclamant a sumei de 3 500,00 euro pentru repararea prejudiciului moral suferit din cauza nepromovării la 1 ianuarie 2010, sub rezerva majorării sumei în cursul procedurii;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

____________