Language of document :

Tožba, vložena 3. marca 2011 - ZZ proti Svetu

(Zadeva F-23/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: E. Boigelot in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa o nevpisu tožeče stranke na seznam uradnikov, ki napredujejo v naziv AST 9 v napredovalnem obdobju 2010, in povrnitev utrpljene nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi sklep Sveta, objavljen 21. maja 2010 v obvestilu za uslužbence št. 82/10, o nevpisu tožeče stranke na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2010 napredujejo iz naziva AST 8 v naziv AST 9;

na podlagi te razglasitve ničnosti naj se opravi nova primerjalna ocena uspešnosti tožeče stranke in drugih kandidatov za napredovalno obdobje 2010 ter naj se odredita napredovanje tožeče stranke v naziv AST 9 z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2010 in plačilo obresti za neplačani del osebnih prejemkov po obrestni meri, ki jo je Evropska centralna banka določila za glavne transakcije refinanciranja, povišani za dve točki, za obdobje od 1. januarja 2010, vendar naj to ne vpliva na položaj drugih uradnikov, ki so napredovali;

podredno, če bi Sodišče za uslužbence presodilo, da napredovanja tožeče stranke v naziv AST9 ni mogoče dodatno opraviti retroaktivno, naj se za ničnega ne razglasi samo sklep o nevpisu tožeče stranke na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2010 napredujejo iz naziva AST 8 v naziv AST 9, ampak naj se za nične razglasi tudi sklepe o napredovanju, na podlagi katerih je bil sestavljen seznam uradnikov, ki napredujejo v naziv AST 9, objavljen 21. maja 2010;

še bolj podredno, če bi Sodišče za uslužbence presodilo, da bi razglasitev ničnosti sklepov, na katere se nanaša podredni predlog, pomenila pretirano sankcijo za ugotovljeno nezakonitost, naj se Svetu naloži plačilo odškodnine za karierno škodo zaradi zapoznelega napredovanja, in sicer za obdobje od 1. januarja 2010 in datuma napredovanja;

Svetu naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 3500 EUR iz naslova povrnitve nepremoženjske škode, ki jo je utrpela zaradi nenapredovanja 1. januarja 2010, s pridržkom povečanja zneska med postopkom;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.

____________