Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 13. janvāra spriedums – Katrakasas/Komisija

(lieta F-24/11) 1

Civildienests – Iekšējie konkursi COM/INT/OLAF/09/AD8 un COM/INT/OLAF/09/AD10 – Krāpšanas apkarošana – Lēmuma pielaist pie mutiskā pārbaudījuma pārskatīšana – Lēmuma neiekļaut rezerves sarakstā pārskatīšana – Iebilde par paziņojuma par konkursu prettiesiskumu – Nosacījumi par izglītību un profesionālo pieredzi – Konfidencialitātes noteikums – Civildienesta noteikumu 31. panta pārkāpums – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Vienai pretendentu kategorijai labvēlīgs rakstiskā pārbaudījuma temats – Viena atlases komisijas locekļa uzvedība mutiskā pārbaudījuma laikā

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nicolas Katrakasas (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – L. Levi, advokāts)Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji B. Eggers un P. Pecho, vēlāk B. Eggers)PriekšmetsCivildienests – Prasība atcelt konkursa atlases komisijas lēmumu neiekļaut prasītāju konkursa COM/INT/OLAF/09/AD8 rezerves sarakstāRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;N. Katrakasas sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.