Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. července 2012 – Conticchio v. Komise

(Věc F-22/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Výpočet důchodových práv – Zařazení do stupně – Námitka protiprávnosti – Přípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Rosella Conticchio (Řím, Itálie) (zástupci: R. Giuffrida a A. Tortora, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci, a A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Žádost žalobkyně o zrušení rozhodnutí o přiznání a vyplácení důchodu

Výrok usnesení

Žaloba R. Conticchio se odmítá jako zčásti zjevně nepřípustná a zčásti jako neopodstatněná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 139, 7.5.2011, s. 31.