Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. juuli 2012. aasta määrus – Conticchio versus komisjon

(kohtuasi F-22/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pension – Pensioniõiguste arvutamine – Palgajärgu määramine – Õigusvastasuse väide – Vastuvõetavus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Rosella Conticchio (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid R. Giuffrida ja A. Tortora)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin ning advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Hageja nõue tühistada otsus, mis puudutab tema pensioniõiguste määramist ja väljamaksmist.

Resolutsioon

Jätta R. Conticchio hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 ELT C 139, 7.5.2011, lk 31.