Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 12 juli 2012 – Conticchio mot kommissionen

(Mål F-22/11) (1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Beräkning av pensionsrättigheter – Placering i lönegrad – Invändning om rättsstridighet – Upptagande till sakprövning)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Rosella Conticchio (Rom, Italien) (ombud: advokaterna R. Giuffrida och A. Tortora)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin samt advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Sökandens talan om att beslutet om beviljande och fastställelse av sökandens pensionsrättigheter ska ogiltigförklaras.

Avgörande

Rosella Conticchios talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1     EUT C 139, av den 7 maj 2011, s. 31.