Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 18.11.2011 – AC v. neuvosto

(Asia F-26/11)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 179, 18.6.2011, s. 1.