Language of document :

2011 m. lapkričio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje AC prieš Tarybą

(Byla F-26/11)1

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 179, 2011 6 18, p. 21.