Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 november 2011 – AC / Raad

(Zaak F-26/11)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 179 van 18/06/2011, blz. 21.