Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 18 noiembrie 2011 – AC/Consiliul

(Cauza F-26/11)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 179, 18.6.2011, p. 21.