Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. novembra 2011 – AC proti Svetu

(Zadeva F-26/11)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 179, 18.6.2011, str. 21.