Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.2.2012 – AY v. neuvosto

(Asia F-23/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2010 ylennyskierros – Ansioiden vertailu – Laiminlyönti ottaa huomioon ammatillinen täydennyskoulutus ja sertifiointi – Oikeudellinen virhe)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AY (Bousval, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat É. Boigelot ja S. Woog, sitten asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja J. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus neuvoston sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2010 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AST 9 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, ja aiheutuneen henkisen kärsimyksen korvaaminen

Tuomiolauselma

Päätös, joilla Euroopan unionin neuvosto jätti ylentämättä AY:n palkkaluokkaan AST 9 vuoden 2010 ylennyskierroksella, kumotaan.

Lausunnon antaminen AY:n toissijaisesti esittämistä vaatimuksista raukeaa.

AY:n kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 226, 30.7.2011, s. 31.