Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. február 8-i ítélete – AY kontra Tanács

(F-23/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – A 2010. évi előléptetési időszak – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – A szakmai fejlődés és az igazolás figyelembevételének elmulasztása – Téves jogalkalmazás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AY (Bousval, Belgium) (képviselők: kezdetben É. Boigelot és S. Woog ügyvédek, később É. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és J. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Tanács azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely nem vette fel a felperest a 2010. évi előléptetési időszakban az AST 9 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára, valamint a keletkezett nem vagyoni kár megtérítése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti azt a határozatot, amelyben az Európai Unió Tanácsa megtagadta a felperesnek a 2010. évi előléptetési időszakban az AST 9 besorolási fokozatba történő előléptetését.

A felperes által másodlagosan előterjesztett kereseti kérelmekről nem szükséges határozni.

A Közszolgálati Törvényszék a felperes keresetét ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezi valamennyi költség viselésére.

____________

1 HL C 226., 2011.7.30., 31. o.