Language of document : ECLI:EU:F:2012:98

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

12. července 2012

Věc F‑22/11

Rosella Conticchio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Vyměření nároku na důchod – Zařazení do platového stupně – Námitka protiprávnosti – Přípustnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se R. Conticchio primárně domáhá zrušení rozhodnutí o stanovení svého starobního důchodu

Rozhodnutí: Žaloba se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněná. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Výplatní listina – Zahrnutí pro účely výkonu práva na podání žaloby – Podmínka

(Služební řád, články 90 a 91)

Výplatní listina jako taková nenaplňuje svou povahou a svým předmětem znaky aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení, neboť je jen peněžitým vyjádřením důsledků předchozích právních rozhodnutí týkajících se situace úředníka. Skutečným aktem zasahujícím do právního postavení je tedy rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o snížení nebo zrušení platby, kterou doposud zaměstnanec pobíral a která byla uvedena na jeho výplatních listinách.

To však nic nemění na tom, že z hlediska procesního práva může být výplatní listina aktem vyvolávajícím konkrétní právní účinky vůči tomu, komu je určena. Předáním měsíční výplatní listiny zejména počínají plynout lhůty k podání žaloby proti administrativnímu rozhodnutí, pokud je z této výplatní listiny zřejmá existence tohoto rozhodnutí. Tak je tomu v případě měsíční výplatní listiny, z níž je zřejmá existence rozhodnutí administrativy ohledně zařazení úředníka do platového stupně.

(viz body 26 a 27)

Odkazy:

Soudní dvůr: 27. června 1989, Giordani v. Komise, 200/87, body 13 a 14

Soud pro veřejnou službu: 23. dubna 2008, Pickering v. Komise, F‑103/05, bod 72 a citovaná judikatura