Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.10.2014 – AY v. neuvosto

(Asia F-23/11 RENV)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – Ylennys – Vuoden 2010 ylennyskierros – Ansioiden vertailu – Päätös olla ylentämättä kantajaa)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AY (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja A. F. Jensen)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus neuvoston sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2010 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AST 9 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, ja aiheutuneen henkisen kärsimyksen korvaaminen. Unionin yleinen tuomioistuin palauttaa asian T-167/12 P virkamiestuomioistuimeen muutoksenhaun perusteella tehdyn kumoamisen jälkeen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

AY vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa F-23/11, T-167/12 P ja F-23/11 RENV, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut asiassa F-23/11.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa T-167/12 P ja F-23/11 RENV

____________

____________

1 EUVL C 226, 30.7.2011, s. 31.