Language of document :

Personaldomstolens dom av den 15 oktober 2014 – AY mot rådet

(Mål F-23/11 RENV)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande av personaldomstolens dom – Befordran – Befordringsförfarandet 2010 – Jämförelse av kvalifikationerna – Beslut att inte befordra sökanden)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AY (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och A. F. Jensen)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut att inte uppföra sökanden i förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad AST 9 i befordringsförfarandet 2010 och om ersättning för ideell skada. Mål T-167/12 P där tribunalen, efter att ha förordnat om upphävande av personaldomstolens dom, beslutade att målet skulle återförvisas till personaldomstolen.

Domslut

Talan ogillas.

AY ska bära sina rättegångskostnader i målen F-23/11, T-167/12 P och F-23/11 RENV samt ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader i mål F-23/11.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader i målen T-167/12 P och F 23/11 RENV.

____________

____________

(1 ) EUT C 226, 30.7.2011, s. 31.