Language of document :

Жалба, подадена на 7 март 2011 г. - Nicolas Katrakasas/Комисия

(Дело F-24/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nicolas Katrakasas (Брюксел, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на спора

Отмяна на решението на конкурсната комисия да не вписва жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс COM/INT/OLAF/09/AD8

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на конкурсната комисия от 11 май 2010 година, с което след преразглеждане се потвърждава решението от 9 март 2010 г. жалбоподателят да не бъде вписан в списъка с резерви в рамките на вътрешния конкурс "COM/INT/OLAF/09/AD8 - Администратори, специализирани в борбата срещу измамите";

доколкото е необходимо, да се отмени решението на Европейската комисия от 25 ноември 2010 г. за отхвърляне на жалбата на жалбоподателя;

да се отмени списъкът с резерви, доколкото той не включва името на жалбоподателя, както и всички други решения, приети въз основа на този списък;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________