Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 7. martā - Nicolas Katrakasas/Komisija

(lieta F-24/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nicolas Katrakasas (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt konkursa COM/INT/OLAF/09/AD8 atlases komisijas lēmumu neiekļaut prasītāju minētā konkursa rezerves sarakstā

Prasītāja prasījumi:

atcelt konkursa atlases komisijas 2010. gada 11. maija lēmumu, ar kuru pēc atkārtotas pārbaudes ir apstiprināts tās 2010. gada 9. marta lēmums neiekļaut prasītāju iekšējā konkursa "COM/INT/OLAF/09/AD8 - pārvaldnieki krāpšanas apkarošanas jomā" rezerves sarakstā;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 25. novembra lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja sūdzība;

atcelt rezerves sarakstu tiktāl, ciktāl tajā nav ietverts prasītāja uzvārds, un visus uz tā pamata pieņemtos lēmumus;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________