Language of document :

Beroep ingesteld op 7 maart 2011 - Nicolas Katrakasas / Commissie

(Zaak F-24/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Nicolas Katrakasas (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de jury van het vergelijkend onderzoek om verzoeker in het kader van vergelijkend onderzoek COM/INT/OLAF/09/AD8 niet op de reservelijst te plaatsen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de jury van het vergelijkend onderzoek van 11 mei 2010 tot bevestiging, na hernieuwd onderzoek, van haar besluit van 9 maart 2010 om verzoeker niet te plaatsen op de reservelijst die is opgesteld in het kader van intern vergelijkend onderzoek "COM/INT/OLAF/09/AD8 - Administrateurs gespecialiseerd in fraudebestrijding";

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 25 november 2010 tot afwijzing van verzoekers klacht;

nietigverklaring van de reservelijst, voor zover deze niet verzoekers naam bevat, en van alle op basis van die lijst genomen besluiten;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________