Language of document :

Žaloba podaná 7. marca 2011 - Nicolas Katrakasas/Komisia

(vec F-24/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Nicolas Katrakasas (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie nezapísať žalobcu na zoznam uchádzačov vhodných na prijatie v rámci výberového konania COM/INT/OLAF/09/AD8

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie z 11. mája 2010, ktoré na základe opätovného preskúmania potvrdilo rozhodnutie z 9. marca 2010 nezapísať žalobcu na zoznam uchádzačov vhodných na prijatie v rámci výberového konania "COM/INT/OLAF/09/AD8 - Administrátori špecializovaní na boj proti podvodom",

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie Európskej komisie z 25. novembra 2010, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu,

zrušiť zoznam uchádzačov vhodných na prijatie v rozsahu, v akom tento zoznam neobsahuje meno žalobcu a všetky rozhodnutia prijaté na jeho základe,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________