Language of document :

Žaloba podaná dne 28. února 2011 - Conticchio v. Komise

(Věc F-22/11)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Rosella Conticchio (Řím, Itálie) (zástupci: R. Giuffridda a A. Tortora, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí týkajícího se stanovení nároku na důchod žalobkyně v rozsahu, v němž jí byl přiznán nárok na starobní důchod se zařazením ve stupni AST7/1 namísto stupně AST7/2

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí R/489/10 vydané dne 18. 11. 2010 a doručené dne 24. 11. 2010, kterým orgán oprávněný ke jmenování zamítl stížnost;

přiznat žalobkyni postup ze stupně AST/1 do stupně AST/2 se zpětnou účinností;

opětovně určit částku důchodu dlužného žalobkyni a zvýšit ji přibližně o 170 euro měsíčně;

uložit orgánu vyplácejícímu důchod, který pobírá R. Conticchio, aby žalobkyni uhradil dlužnou částku ode dne 1. 6. 2010 až do dne skutečného uhrazení společně s úroky, valorizací a právními náklady;

uložit Evropské komisi povinnost uhradit žalobkyni částky, které vyplynou ze soudního řízení, které žalovaná neoprávněně přijala od žalobkyně při splacení nároků na důchod;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________