Language of document :

2011. február 28-án benyújtott kereset - Conticchio kontra Bizottság

(F-22/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Rosella Conticchio (Róma, Olaszország) (képviselők: R. Giuffridda és A. Tortora ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes nyugdíjjogosultságának megállapításáról szóló határozat annyiban történő megsemmisítése, amennyiben e határozat a felperes öregségi nyugdíjjogosultságát az AST 7/2 besorolási fokozat helyett az AST 7/1 besorolási fokozat után járó nyugdíj vonatkozásában ismeri el

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg 2010. november 18-án meghozott és a felperessel 2010. november 24-én közölt R/489/10. sz. határozatot, amellyel a kinevezésre jogosult hatóság elutasította a panaszt;

a Közszolgálati Törvényszék visszaható hatállyal biztosítsa a felperesnek az AST 7/1 besorolási fokozatból az AST 7/2 besorolási fokozatba történő előrelépést;

a Közszolgálati Törvényszék számítsa ki újra a felperesnek járó nyugdíj összegét, havonta hozzávetőleg 170 euróval növelve azt;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a felperes nyugdíjának folyósításáért felelős szervet, hogy fizesse meg a felperesnek járó, 2010. június 1-jétől a teljes kifizetésig számított összeget annak kamataival, a pénzügyi értékkövetéssel és a felperesnek alanyi jogon járó juttatásokkal együtt;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot, hogy térítse vissza a felperesnek azokat az összegeket, amelyekről a jogvita elbírálásának végén kiderül, hogy azokat a felperes a nyugdíjjogosultsága megszerzésével összefüggésben jogalap nélkül fizette meg;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________