Language of document :

Beroep ingesteld op 28 februari 2011 - Conticchio / Commissie

(Zaak F-22/11)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekster: Rosella Conticchio (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: R. Giuffridda en A. Tortora, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot vaststelling van verzoeksters pensioenrechten, voor zover haar een ouderdomspensioenrecht van de rang AST 7, salaristrap 1, en niet van de rang AST 7, salaristrap 2, is toegekend

Conclusies van de verzoekende partij

het op 24 november 2010 meegedeelde besluit nr. R/489/10 van het TABG van 18 november 2010 tot afwijzing van de klacht nietig verklaren;

verzoekster met terugwerkende kracht overgang te verlenen van AST 7, salaristrap 1, naar AST 7, salaristrap 2;

het bedrag van het aan verzoekster toekomende pensioen opnieuw vaststellen en dit met 170 EUR per maand verhogen;

de instantie die verzoeksters pensioen uitkeert veroordelen tot betaling aan haar van de verschuldigde verhoging, vanaf 1 juni 2010 en tot de datum van de daadwerkelijke betaling, met inbegrip van rente, revaluatie en aanvullende wettelijke nevenvorderingen;

de Europese Commissie veroordelen tot terugbetaling van de bedragen waarvan aan het einde van het geding blijkt, dat verzoekster deze ten onrechte voor de afkoop van pensioenrechten heeft betaald;

de verwerende partij verwijzen in de kosten.

____________