Language of document :

Acţiune introdusă la 28 februarie 2011 Conticchio/Comisia

(Cauza F-22/11)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamantă: Rosella Conticchio (Roma, Italia) (reprezentanţi: R. Giuffridda şi A. Tortora, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei referitoare la stabilirea drepturilor de pensie ale reclamantei în măsura în care i-a fost recunoscut un drept de pensie pentru limită de vârstă în gradul AST 7/1 în loc de gradul AST 7/2

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei R/489/10 adoptate la 18 noiembrie 2010 și notificată la 24 noiembrie 2010 prin care AIPN a respins contestaţia;

acordarea în favoarea reclamantei a trecerii de la AST/1 la AST/2 cu efect retroactiv;

recalcularea pensiei la care are dreptul reclamanta, majorând-o cu aproximativ 170 de euro pe lună;

obligarea entităţii care face plata pensiei de care beneficiază doamna Conticchio să îi restituie reclamantei cuantumul care îi este datorat, majorat cu dobânzi, însoţit de o compensaţie pentru devalorizarea monetară și celelalte cheltuieli accesorii, de la 1 iunie 2010 până la data plăţii efective;

obligarea Comisiei Europene să îi restituie reclamantei sumele care vor rezulta în urma hotărârii că au fost plătite fără a fi datorate în ceea ce privește răscumpărarea drepturilor de pensie;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________