Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Duitsland) op 11 mei 2011 - Leyla Ecem Demirkan / Bundesrepublik Deutschland

(Zaak C-221/11)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Leyla Ecem Demirkan

Verwerende partij: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciële vragen

Valt onder het begrip vrij verrichten van diensten in de zin van artikel 41, lid 1, van het aanvullend protocol van 23 november 19701 bij de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, ook de passieve vrijheid van dienstverrichting?

Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord: Geldt de bescherming van de passieve vrijheid van dienstverrichting waarin artikel 41, lid 1, van het aanvullend protocol voorziet in het kader van de associatie-overeenkomst, ook voor Turkse staatsburgers die - zoals verzoekster - de Bondsrepubliek Duitsland niet willen binnenkomen om concrete diensten te ontvangen, maar voor familiebezoek in het kader van een verblijf van ten hoogste drie maanden, en zich op de loutere mogelijkheid om diensten in Duitsland te ontvangen beroepen?

____________

1 - PB 1972, L 293, blz. 4.