Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Germania) la 11 mai 2011 - Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-221/11)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Leyla Ecem Demirkan

Pârâtă: Bundesrepublik Deutschland

Întrebările preliminare

Noțiunea de liberă prestare a serviciilor în sensul articolului 41 alineatul (1) din Protocolul adițional la Acordul de asociere dintre Comunitatea Economică Europeană și Turcia din 23 noiembrie 19701 include și libera prestare pasivă a serviciilor?

În cazul în care răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, protecția liberei prestări pasive a serviciilor care rezultă din articolul 41 alineatul (1) din Protocolul adițional vizează și resortisanții turci, care - precum reclamanta - nu doresc să intre în Republica Federală Germania pentru a beneficia de o prestare concretă de servicii, ci doar în scopul vizitării rudelor pentru o perioadă de ședere de până la trei luni și invocă simpla posibilitate de a beneficia de servicii pe teritoriul Republicii Federale Germania?

____________

1 - JO L 293, p. 4.