Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2013. szeptember 24-i ítélete (Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Leyla Ecem Demirkan kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-221/11. sz. ügy)1

(Az EGK–Törökország társulási megállapodás – Kiegészítő jegyzőkönyv – A 41. cikk (1) bekezdése – »Standstill« klauzula – Valamely tagállam területére történő belépés esetén fennálló vízumkötelezettség – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Valamely török állampolgár azon joga, hogy valamely családtagja meglátogatása céljából valamely tagállamba utazzon, és hogy ott esetlegesen szolgáltatásnyújtást vegyen igénybe)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Leyla Ecem Demirkan

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulást létrehozó megállapodáshoz csatolt 1970. november 23-i, a hatálybalépéshez szükséges intézkedésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyv (HL 1972. L 293., 4. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 11. kötet, 43. o.) 41. cikke (1) bekezdésének értelmezése – Az említett cikkben foglalt, a „szolgáltatásnyújtás szabadsága” fogalmának értelmezése – A szolgáltatásnyújtás „passzív” szabadsága esetleges belefoglalása – Valamely török állampolgár azon joga, hogy valamely családtagja meglátogatása céljából valamely tagállamba utazzon, és hogy ott feltételezhetően szolgáltatásnyújtást vegyen igénybeRendelkező részA „szolgáltatásnyújtás szabadságának” a Brüsszelben 1970. november 23-án aláírt – a Közösség nevében az 1972. december 19-i 2760/72/EGK tanácsi rendelettel megkötött, jóváhagyott és megerősített – kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikkének (1) bekezdése értelmében vett fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában a szolgáltatást igénybe vevő török állampolgárok azon szabadságát, hogy valamely szolgáltatás igénybevétele érdekében valamely tagállamba utazzanak.