Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 24. septembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Nemčija) – Leyla Ecem Demirkan proti Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-221/11)1

(Pridružitveni sporazum EGS-Turčija – Dodatni protokol – Člen 41(1) – Klavzula standstill – Obveznost vizuma za vstop na ozemlje države članice – Svoboda opravljanja storitev – Pravica turškega državljana do vstopa v državo članico, da bi obiskal družinskega člana in da bi lahko prejemal storitve)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Leyla Ecem Demirkan

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Razlaga člena 41(1) Dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo z dne 23. novembra 1970 (UL 1972, L 293, str. 4) – Razlaga pojma „svoboda opravljanja storitev“ iz tega člena – Morebitna vključitev „pasivne“ svobode opravljanja storitev – Pravica turškega državljana do vstopa v državo članico, da bi obiskal sorodnike in da bi morda koristil storitve.IzrekPojem „svoboda opravljanja storitev“ iz člena 41(1) Dodatnega protokola, ki je bil podpisan 23. novembra 1970 v Bruslju ter sprejet, odobren in potrjen v imenu Skupnosti z Uredbo Sveta (EGS) št. 2760/72 z dne 19. decembra 1972, je treba razlagati tako, da ne vključuje svobode turških državljanov, prejemnikov storitev, da vstopijo v državo članico, da bi tam prejemali storitve.