Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. ožujka 2021. uputio Svea hovrätt (Švedska) – Republiken Italien/Athena Investments A/S (nekadašnji Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

(predmet C-155/21)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Svea hovrätt

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Republiken Italien

Druge stranke u žalbenom postupku: Athena Investments A/S (nekadašnji Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

Prethodna pitanja

Treba li ECT1 tumačiti na način da se arbitražna klauzula iz njegova članka 26.2 , kojom ugovorna stranka daje suglasnost da se spor između nje i ulagača iz druge ugovorne stranke u vezi s ulaganjem koje je taj ulagač izvršio na području prvonavedene riješi međunarodnom arbitražom, primjenjuje i na spor između države članice Unije, s jedne strane, i ulagača iz druge države članice Unije, s druge strane?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: Treba li članak 19. i članak 4. stavak 3. UEU-a te članke 267. i 344. UFEU-a tumačiti na način da im se protivi arbitražna klauzula iz članka 26. ECT-a ili primjena te klauzule ako ulagač iz države članice Unije, na temelju članka 26. ECT-a, u slučaju spora u vezi s ulaganjem u drugu državu članicu Unije, može pokrenuti postupak protiv potonje države članice pred arbitražnim sudom čiju je nadležnost i odluku ta država članica obvezna prihvatiti?

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje: Treba li pravo Unije, osobito načelo nadređenosti prava Unije i zahtjev djelotvornosti tog prava, tumačiti na način da mu se protivi primjena odredbe nacionalnog prava koja predviđa prekluziju, kao što je članak 34. drugi stavak SFL-a, ako je posljedica takve primjene ta da stranka žalbenog postupka ne može prigovoriti da ne postoji valjani arbitražni sporazum zato što arbitražna klauzula iz članka 26. ECT-a, ili prijedlog u skladu s tim člankom, nisu valjani ili nisu primjenjivi, jer su protivni pravu Unije?

____________

1 Odluka Vijeća i Komisije 98/181/EZ, EZUČ, Euratom od 23. rujna 1997. o sklapanju, od strane Europskih zajednica, Ugovora o Energetskoj povelji i Protokola uz Energetsku povelju o energetskoj učinkovitosti i povezanim okolišnim aspektima (SL 1998., L 69, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 2., str. 149.)

2 Završni akt konferencije o europskoj energetskoj povelji – Aneks 1: Ugovor o Energetskoj povelji – Aneks 2: Odluke u svezi s Ugovorom o Energetskoj povelji (SL 1994., L 380, str. 24.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 2., str. 30.)