Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Puola) on esittänyt 9.2.2021 – B.S. ja Ł.S. v. M.

(asia C-82/21)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Kantajat: B.S. ja Ł.S.

Vastaaja: M.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettua neuvoston direktiivin 93/13/ETY1 6 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklan 1 kohtaa sekä vastaavuusperiaatetta, tehokkuusperiaatetta ja oikeusvarmuuden periaatetta tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että tuomioistuin tulkitsee kansallista säännöstöä siten, että kuluttajan vaatimus, joka koskee kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen kohtuuttoman ehdon perusteella aiheettomasti maksettujen määrien palauttamista, vanhenee kymmenen vuoden määräajan päätyttyä, joka alkaa kulua kuluttajan kaikkien suoritusten toteuttamisajankohdasta myös silloin, kun kuluttaja ei ollut tietoinen tämän sopimusehdon kohtuuttomuudesta?

____________

1 EYVL 1993, L 95, s. 29.